Kalkulace rizika smrtelné srdečně-cévní příhody


Výpočet rizikaVýpočet rizika
(odkaz na web zdravcentra.cz):

 

Vážená paní/pane,
na tomto místě máte možnost orientačně vypočítat míru vašeho rizika smrtelné srdečně – cévní příhody v příštích 10 letech.

Kardiovaskulární (srdečně-cévní) příhody představují nejčastější příčinu úmrtí v České republice. Tato onemocnění často probíhají bez příznaků a projeví se až komplikacemi, např. srdečním infarktem nebo cévní mozkovou příhodou (tzv. mrtvicí). Preventivní opatření (snížení tělesné hmotnosti, dieta a zvýšená pohybová aktivita, ale i medikamentózní léčba) mohou riziko významně snížit.

K propočtu je třeba uvést pohlaví, věk, výši systolického krevního tlaku (tedy vyššího z obou uváděných tlaků krve), hodnotu celkového cholesterolu a údaj o kouření. Označte proto odpovídající údaje a na poslední stránce bude vypočtena míra Vašeho rizika. Pokud je Vaše riziko na úrovni 5 % či vyšší, doporučujeme navštívit Vašeho obvodního lékaře a informovat ho o zjištěných skutečnostech.

Uvedený kalkulátor lze použít pouze pro osoby, které dosud netrpí srdečně cévní chorobou! Osoby s prokázaným onemocněním srdce a cév, stejně jako diabetici (pacienti s cukrovkou) mají riziko vždy vyšší než 5 %.

Přejeme Vám, aby zjištěné riziko bylo co nejnižší.

 

Výpočet rizika smrtelné srdečně-cévní příhody
(odkaz na web zdravcentra.cz)

 

 

 
Nahoru
 
© - DIGIDY webdesign / Internetová řešení